anamnese »
behandelplan »
verloop van de behandeling »
doorverwijzing »
onderhoud en preventie »

Hoe de behandeling van medische en psychische klachten verloopt

Wanneer je overweegt een behandeling bij Medispectrum te starten, kun je een kennismakingsafspraak maken. Dit is een startconsult waaraan een kennismakingsgesprek gekoppeld is. Zo kun je kennismaken met onze praktijk en ons uw vragen voorleggen. Wij vinden het belangrijk dat je je goed informeert en daarvoor nemen wij graag de tijd.

Wanneer je kiest voor een behandeling van Medispectrum, maken we een begin met de anamnese ».

anamnese

 

anamnese

De anamnese is de inventarisatie van alle relevante informatie over je klacht, zoals je klachtgeschiedenis, je algehele toestand, je leefomstandigheden en je verwachtingen van de behandeling en het resultaat.

Je vult om te beginnen vooraf onze medische vragenlijst in. Heden en verleden op gebied van je gezondheid, vitaliteit en welzijn komen daarin aan bod. In het eerste consult bespreken we de ingevulde vragenlijst en vullen we de anamnese aan. De therapeut luistert naar je persoonlijke verhaal, hoe je de klachten ervaart en uw verwachtingen.

Vervolgens onderzoekt de therapeut je fysieke systemen op verzwakkingen. Dit onderdeel van de anamnese mondt uit in een grafisch overzicht van je vitaliteitscores in de vijf hoofdgebieden bewustzijn, bio-energie, celmetabolisme, constitutie en biofysiologie. Ook eventuele psychische klachten en stressfactoren komen aan bod.

De anamnese mondt uit in een persoonlijk, op jou afgestemd behandelplan ».

behandelplan

 

behandelplan

De therapeut vormt zich op basis van de anamnese een totaalbeeld en stelt een individueel behandelplan op. In het eerstvolgende consult bespreekt de therapeut het behandelplan met je. Het bevat een samenvatting van de anamnese, je doelen ten aanzien van je klachten en de bevindingen van de therapeut. Ook bevat het plan een overzicht van de toe te passen behandelingstechnieken en de beoogde effecten. Daaronder vallen ook eventuele actiepunten die je zelf gaat toepassen.

Zodra de therapeut dit plan met je heeft besproken en je akkoord bent, kan de uitvoering beginnen. Je ontvangt een kopie van het behandelplan, voor eigen gebruik tijdens het verdere verloop van de behandeling ».

verloop van de behandeling

 

verloop van de behandeling

De behandeling is meestal een traject dat bestaat uit een aantal consulten waarin de knelpunten in een optimale volgorde worden aangepakt. Je hebt een actieve rol en wordt daarin gecoacht. Het behandeltraject is - al naar gelang het klachtenbeeld en de persoonlijke  aspecten daarbij - opgebouwd uit individueel geselecteerde onderdelen van INTEGRA, NEI en Coaching. (Zie ook het onderdeel over Integraal Genezen ».)

Bij de behandeling kunnen remedies (medicamenten afkomstig van verschillende vormen van natuurlijke geneeskunde) een rol spelen. Deze middelen zijn beproefd in hun kwaliteit, veiligheid en werking worden vervaardigd door natuurgeneeskundig apothekers. Naast dergelijke middelen kunnen nog tal van andere technieken worden ingezet. Jouw therapeut bespreekt dit met je. Je hebt volledig inzicht in de aanpak en de effecten die je er van mag verwachten.

Tijdens het verloop van het behandeltraject volg je samen met je therapeut de resultaten. Je therapeut bepaalt telkens je scores op de vijf vitaliteitsgebieden en geeft die grafisch weer. Ook de veranderingen zoals je die zelf ervaart, houden we bij. Zo zijn de effecten van de behandeling goed te volgen.

Je mag verwachten dat je meest dringende klachten binnen één of enkele consults beginnen te verminderen. Doorgaans vergt een volledig behandeltraject zeven tot acht consults om je klacht naar jouw tevredenheid en blijvend op te lossen.

doorverwijzing

 

doorverwijzing

Wij zijn voorstander van samenwerking tussen artsen en therapeuten uit alle disciplines en werken actief mee aan het uitwisselen van informatie wanneer de patiënt dat wil. Om samenwerking tussen medische collega's in de regio te bevorderen hebben wij in 2004 een platform opgericht van gediplomeerde therapeuten: ValleiVitaal.

Onze behandelwijze is er op gericht om snel en blijvend effectief te zijn voor een breed scala aan klachten. Door onze ervaring hierin is het in onze praktijk niet gauw nodig, een patiënt door te verwijzen naar een collega in de integrale of geneeskunde of natuurgeneeskunde. Maar zodra wij menen dat hier extra kansen liggen of indien je zelf behoefte heeft aan een second opinion, dan zullen wij je graag doorverwijzen naar een gecertificeerde en ervaren collega. Dit wordt in een voorkomend geval tijdig besproken en desgewenst kun je beschikken over het door ons gevormde cliëntdossier.

onderhoud en preventie

 

onderhoud en preventie

Een afgerond behandeltraject houdt in dat de doelen zijn bereikt. Wij gaan er daarbij van uit dat de klachten niet zomaar zullen terugkeren, omdat wij immers de bron van de klachten aanpakken. Toch adviseren wij om eens per half jaar een periodieke Check-Up te ondergaan. Dit is doorgaans een kort consult waarin we nagaan of het beoogde langetermijneffect er inderdaad is en of er nog andere bijzonderheden zijn die aandacht vragen. Met onze onderzoeksmethode zijn we effectief in het vroegtijdig opsporen van verstoringen; wij vinden die meestal nog voordat zij zich uiten als aandoening.