Gezond-zijn wérkt »
TopFitPlan »
Lachen Wérkt »

Krijgt u niet de resultaten die u wilt, of moet halen?

Heeft u wel eens gedachten over het volgende?

 • Hoe krijg ik meer power uit deze mensen?

 • Hoe brengen we de resultaten van dit team op een hoger plan?

 • Hoe verbeteren we de kwaliteit van de uitvoering?

 • Hoe kan ik het ziekteverzuim nog verder omlaag brengen?

 • Hoe maak ik iemand manager van zijn eigen gezondheid?

 • Hoe loods ik mijn mensen vitaal door alle veranderingen?

 • Hoe laat ik mensen anders naar gezondheid en vitaliteit kijken?

Of, om het samen te vatten:

"Hoe krijgen we een beter resultaat voor iedereen?

Vitaliteit = Resultaat. Organisaties die de vitaliteit en gezondheid van hun medewerkers actief en gericht bevorderen zijn meer succesvol. Teams in deze organisaties behalen makkelijker de gewenste resultaten en met meer persoonlijke voldoening. Deze organisaties doen het beter dan hun concurrenten, ze produceren uitstekende jaarcijfers en laten minder kansen onbenut.

Waarom presteren teams en medewerkers in de meeste organisaties zelden op niveau?

Medewerkers en teams die goed presteren hebben een balans gevonden in het complexe veld van schijnbaar tegenstrijdige belangen. Ze bewaken voortdurend hun eigen doelen én de doelen van de organisatie. Dat is niet eenvoudig. De meest voorkomende obstakels zijn:

 • Mensen vinden geen oplossing voor overmatige werkdruk

 • Men let niet op een goede manier op elkaar

 • Het aangeven van grenzen in het eigen kunnen wordt als zwakte gezien

 • Men weet weinig over de bijdrage van coaching en preventieve geneeskunde

 • Men is meer gericht op het vermijden van ziekte dan op het vergroten van het resultaat

 • Men is niet open over de individuele gezondheid en het bevorderen daarvan

 • De individu heeft het gevoel niet mee te tellen

 • Men neemt aan dat organisatiedoelen en privé-belangen elkaar uitsluiten

 • Men beschouwt de individuele vitaliteit en gezondheid als een privé-domein

 • Men neemt geen tijd voor vernieuwende invalshoeken

Speelt één van deze zaken in uw organisatie?

Het is echt mogelijk om mensen en teams op te bouwen tot betere resultaten met behoud van hun gezondheid en vitaliteit. Om dat te bereiken moet u nieuwe wegen gebruiken die nu al beschikbaar zijn maar afwijken van het conventionele denken over gezondheid. Steeds meer mensen staan open voor een nieuwe benadering en verlangen deze zelfs. Een organisatie die hierop inspeelt weet zich verzekerd van nieuwe oplossingen voor meer gezondheid en van een groter gevoel van betrokkenheid van haar mensen.

Het is goed mogelijk dat u dit - bewust of onbewust - al wel weet, maar geen mogelijkheden ziet om hier een doorbraak te creëren.

Hoe verschuift u de focus van ziekte naar gezondheid?

Hoe kunt u beginnen de menselijke vitaliteit en veerkracht in uw organisatie op te bouwen?

Het TopFitPlan van Medispectrum is een vlotte, flexibele aanpak om bij team of individu problemen van gezondheid en vitaliteit effectief aan te pakken. In een kort, gestructureerd proces beoordelen we de huidige gezondheidsstatus, kijken we met de medewerker(s) naar de belemmerende factoren en werken we concreet op het medische en/of mentale vlak om de problemen aan te pakken. Vervolgens bieden we 12 maanden lang professionele begeleiding in het duurzaam verankeren van de verbeterde gezondheid en de ingezette veranderingen.

Tijdens het proces krijgt de onderlinge afstemming van organisatiedoelen en individuele doelen voortdurend aandacht. De uitkomst is een hogere productiviteit, een lager uitvalsrisico, meer werkplezier en een duurzame verandering van de manier waarop betrokkenen hun eigen gezondheid en inzetbaarheid managen. Het TopFitPlan is een methode die ruimte biedt aan individuele omstandigheden en mogelijkheden.

Het TopFitPlan van Medispectrum heeft in uiteenlopende organisaties succes gebracht. Het TopFitPlan levert een moderne en effectieve bijdrage aan het bevorderen van de vitaliteit en gezondheid van medewerkers. Deelnemende organisaties hebben betere resultaten behaald en medewerkers hebben dit met plezier gedaan.

Medische themabijeenkomsten voor uw organisatie

Onze kennis en ervaring met medische thema's delen we graag. Op uitnodiging van een bedrijf of instelling werken we mee aan bijeenkomsten voor medische professionals of werknemers in het algemeen. We belichten thema's op het gebied van gezondheid en welzijn vanuit de praktijk. De bijeenkomsten - naar keuze in de vorm van een lezing, presentatie of workshop - hebben een voorlichtend, bewustmakend en / of motiverend karakter. Nodig ons uit, als of uw mensen meer willen weten over vitaliteit in het algemeen, of over een bepaald type klacht of aandoening en hoe wij daar tegen aan kijken.

Wat komt aan bod?

We gaan in de bijeenkomst in op wat de klacht inhoudt en hoe hij kan ontstaan. Ook belichten we ervaringen van mensen die een bijzonder oplossing voor hun klacht hebben gevonden of die juist met hun klacht zijn vastgelopen in het medische circuit - en mogelijke oorzaken daarvan. We vertellen wat je zelf kunt doen om de klacht te verminderen of beter hanteerbaar te maken. Tenslotte belichten we de aanpak van deze klachten in onze praktijk.

Voor wie wij werken

Sinds 1999 werken wij in opdracht van organisaties (profit en not-for-profit) die onze visie op de rol van mensen in organisaties delen. Tot onze meer recente cliënten rekenen wij:

profit

Unilever, Achmea, Rabobank International, Medtronic, Companyon, Capgemini, Kansrijk Eigen Baas, Accor Hotel, VivaLaDiva en andere.

not-for-profit

TNO, Provincie Zeeland, Aveleijn SDT Zorg, gemeente Hilversum, Wageningen International (Universiteit), Florence Zorg, Gemeente Amstelveen en andere.

Voor complete informatie en referenties neemt u contact » met ons op.

Lachworkshops voor het bedrijfsleven

Miranda Middag geeft lachworkshops die speciaal zijn toegesneden op de behoeften van organisaties en hun medewerkers. Daarin legt Miranda de deelnemers uit hoe wij onszelf blokkeren, wat dat met onze gezondheid doet en hoe lachen ons kan brengen bij een ommekeer in leven en welzijn. Belangrijker nog dan deze uitleg is het ervaren van de kracht van de lach en daarvoor is dan ook alle gelegenheid onder Miranda's aanstekelijke leiding.

Workshopleider Miranda Middag:

"Ik geef lachworkshops in het bedrijfsleven omdat steeds meer managers inzien dat hun organisatie belang heeft bij gedreven mensen die op tijd kunnen relativeren. In mijn lachworkshops herontdekken de deelnemers waar ze echt blij van worden - en ook waar ze maar beter afstand van kunnen nemen. Het effect op de samenwerking en de effectiviteit is meestal groot - volgens velen zelfs verbazingwekkend. En het biedt een goede basis om verder aan het team te bouwen."

Ontdek en ervaar hoe lachen helpt te genezen van klachten, stress te verminderen en toegang te krijgen tot potentieel. Een oprechte, volle lach geeft lichaam en

geest een gezonde energie-boost en helpt de mens te doen wat belangrijk voor hem of haar is.

Miranda:

"Een lachworkshop kan een goed middel zijn om de zaak letterlijk weer vlot te trekken. Zo ontstaat er weer ruimte voor doelgerichtheid en succes."

Miranda heeft het werken met de lach ontwikkeld in haar praktijk, waar ze merkte hoe cliënten zich ontspanden en op een nieuwe manier naar hun situatie konden kijken door haar aanstekelijke lach, die altijd echt en oprecht is.

Wat doet lachen met ons? Lachen doen we als we plezier hebben, maar lachen is veel meer. Lachen draagt bij aan onze zelfontplooiing. Het biedt een aanzet tot een doorbraak als we problemen hebben die we niet kunnen oplossen, als we vastgelopen zijn in een project of als we ons zorgen maken over een uitdaging in ons leven. Lach veel om uzelf, dat leert u te relativeren en het leven minder ernstig te nemen.

Meer achtergrondinformatie over deze activiteit van Miranda Middag vindt u op haar website www.lachenwerkt.nl.